Členovia Ombre

 


PODMIENKY ČLENSTVA OMBRE                                                                 

  • Členská karta nie je deliteľná a nie je možné ju zapožičať.
  • Ročné členské (ID karta) platí jeden kalendárny rok. Zmenu typu karty  alebo jej zrušenie je potrebné nahlásiť do 31.decembra. Automatická obnova  aktuálneho druhu členskej karty sa realizuje  1. januára.
  • Každý člen má možnosť vloženia  finančných prostriedkov na svoj účet člena.
  • Kladný zostatok na členskej karte k 31. decembru bude presunutý do nasledujúceho kalendárneho roka a bude možné ho využívať podľa aktuálnej členskej karty.
  • Počas kalendárneho roka nie je možné meniť typ členskej karty.
  •  Stať sa členom OMBRE (zakúpiť si zvýhodnenú členskú ročnú kartu) je možné aj v priebehu kalendárneho roka, pričom cena členskej karty ostáva nezmenená a je platná do konca kalendárneho roka, v ktorom bola  zakúpená.
  • V prípade záujmu o mesačnú platbu členského je možné o ňu požiadať iba v mesiaci  január na 12 mesiacov, počnúc mesiacom  január.
  • Evidencia a vyúčtovanie členského letového konta bude spracovávané mesačne a zasielané do 5. dňa nasledujúceho mesiaca (letové hodiny, členské príjmy, výdavky), v prípade kladného zostatku formou informácie, v prípade mínusového zostatku spolu  s faktúrou.
  • Striebornú členskú kartu dostáva kadet automaticky pre kalendárny rok v ktorom zahájil  výcvik (zdarma len prvý kalendárny rok)
  • Cenník platný od 1.1.2021 do 31.12. 2021